శృంగార సామ‌ర్థ్యాన్ని పెంచే అతి మ‌ధురం..!

  శృంగార సామ‌ర్థ్యాన్ని పెంచే అతి మ‌ధురం..! ఆయుర్వేద వైద్యంలో వాడే శక్తివంతమైన మూలిక‌ల్లో అతి మధురంకు చాలా ప్రాముఖ్య‌త ఉంది. దీన్ని ఇంగ్లిష్‌లో లిక్కొరైస్ (Liquorice)

Share this:
Read more

బి.పి ఎందుకు వస్తుందో తెలుసా ? ఇది తెలుసుకుంటే ఇక మీకు జన్మలో బి.పి రాదు…

బి.పి ఎందుకు వస్తుందో తెలుసా ? ఇది తెలుసుకుంటే ఇక మీకు జన్మలో బి.పి రాదు…

Share this:
Read more