ఈ లింగాష్టకం వింటే అన్ని శుభాలే జరుగుతాయి …

ఈ లింగాష్టకం వింటే అన్ని శుభాలే జరుగుతాయి … ఓం నమః పార్వతి పతయే హరహర మహాదేవ శంభో శంకర ..అంటూ ఈ లింగాష్టకం వింటే అన్ని

Share this:
Read more

ఈ గాయత్రి మంత్రం – యంత్రంలా పనిచేయడానికి గల కారణాలు ఏంటి ?

గాయత్రి మాత అనగా ఎవరు…? ఈ సందేహమే ఒకసారి వశిష్ఠ మహర్షికి వచ్చింది. వెంటనే విధాత వద్దకు వెళ్ళి గాయత్రీ తత్త్వాన్ని తెలుపని వేడుకోగా, ‘నా, స్ఫురణ

Share this:
Read more

ఈ గాయత్రి మంత్రం – యంత్రంలా పనిచేయడానికి గల కారణాలు ఏంటి ?

గాయత్రి మాత అనగా ఎవరు…? ఈ సందేహమే ఒకసారి వశిష్ఠ మహర్షికి వచ్చింది. వెంటనే విధాత వద్దకు వెళ్ళి గాయత్రీ తత్త్వాన్ని తెలుపని వేడుకోగా, ‘నా, స్ఫురణ

Share this:
Read more

ముగ్గుకున్న ప్రాధాన్యత ఏమిటి ? ఏ ముగ్గును ఎక్కడ, ఎప్పుడు వేయాలి ?

మన ధర్మంలో ముగ్గుకున్న ప్రాధాన్యత ఏమిటి? ఏ ముగ్గును ఎక్కడ,ఎప్పుడు వేయాలి? ముగ్గుకున్న ప్రాధాన్యత ఏమిటి ? ఏ ముగ్గును ఎక్కడ, ఎప్పుడు వేయాలి ? ఇంటి

Share this:
Read more

గోత్రాలు ఎలా ఆవిర్భవించాయి? మీకూ తెలియని రహస్యాలు..

గోత్రాలు ఎలా ఆవిర్భవించాయి? మీకూ తెలియని రహస్యాలు.. మనం ఏదైనా గుడికి వెళ్ళినప్పుడు పూజారి పూజ చేయాలంటే ముందుగా మన గోత్రం అడుగుతుంటారు. ఇది మనందరికీ తెలిసిన

Share this:
Read more

అయ్యప్ప దీక్ష అంటే ఏమిటి & ఏలా చేస్తారు?

అయ్యప్ప దీక్ష అంటే ఏమిటి & ఏలా చేస్తారు? నిశ్చలమైన మనస్సుతో సంకల్పించడాన్ని దీక్ష అంటారు. మనస్సు, వాక్కు, శరీరము ఈ మూడింటిని త్రికరణములు అంటారు. ఈ

Share this:
Read more

హోమం విశిష్టత..జీవితానికి విజయసోపాణం

హోమం విశిష్టత..జీవితానికి విజయసోపాణం ప్రతి మనిషికీ ఎంతోకొంత స్వార్థం ఉంటుంది. నిజమే కానీ, కేవలం మన కోసమే మనం బ్రతకడంలో అర్ధం లేదు. తోటివారి శ్రేయస్సును కూడా

Share this:
Read more

బొట్టు పెట్టుకోకపోతే ఏమవుతుందో తెలుసుకోండి.

బొట్టు పెట్టుకోకపోతే ఏమవుతుందో తెలుసుకోండి. మన హైందవ ధర్మంలో ముఖాన బొట్టుకి విశేషమైనటువంటి ప్రాధాన్యత ఉంది.బొట్టులేని ముఖము,ముగ్గులేని ఇల్లు అంటే బొట్టు ఎవరైతే పెట్టుకోరో వారి యొక్క

Share this:
Read more